Listene er også lagt ut på rådhuset og på Vikasenteret.

Klagefristen er 6 uker fra lista blir lagt ut.  Det kan klages på eiendomsskattevedtaket hvert år, såfremt det ikke er klaget med samme begrunnelse tidligere år.

For eiendommer som har eiendomsskattetakst basert på Skatteetatens formuesgrunnlag gjelder det en utvidet klagefrist første året denne benyttes.  Klagefristen er seks uker fra man mottar skatteseddelen.  Eventuell klage sendes Skatteetaten.

Eventuell klage for eiendommer som er taksert med kommunal taksering må være skriftlig og sendes Stange kommune, postboks 214, 2336 Stange eller til post@stange.kommune.no innen 17. april 2023.