I forbindelse med rullering av kommuneplanen i Stange, inviteres innbyggere til åpne medvirkningsmøter.