Reguleringsplan FelleskjøpetAlle som ønsker kan komme med innspill til planforslaget. Hensikten med offentlig ettersyn er at alle som er berørt eller har interesser i området, skal få anledning til å gjøre seg kjent med planforslaget og gi uttalelse til det.

Hensikten med reguleringsplanen er hovedsakelig å legge til rette for at Felleskjøpet gis muligheter for å utvikle seg på eksisterende tomt i Stangebyen. samt å skape forutsigbarhet med hensyn til fremtidige rammer for utvidelser.

Klikk her for å komme til planforslaget

Dersom du har synspunkter, merknader eller opplysninger til planforslaget kan de sendes direkte i plandialog eller til Postboks 214, 2336 Stange. post@stange.kommune.no

Høringsfrist 13. juni 2022.

Etter offentlig ettersyn vil innkomne merknader bli vurdert og nødvendige endringer utført før planforslaget legges frem for politisk sluttbehandling i kommunestyret.

Åpent møte 24. mai

Det inviteres til åpent møte i Stange rådhus tirsdag 24. mai klokken 17.30. Møtet er i kommunestyresalen.