Kommunestyret vedtar gebyrregulativet for byggesaksbehandling 2024 i henhold til plan- og bygningloven § 33-1

Byggesaksbehandling - gebyrregulativ 2024 (PDF, 169KB)


Byggesaksbehandling - gebyrregulativ 2023 (PDF, 437KB)