Tangen har store planavklarte boligarealer i kommunedelplan for Tangen - ca. 1400 boenheter.

Tangen har god togforbindelse og en times togtur unna Oslo sentrum og 30 minutter til Gardermoen gjør Tangen til et attraktiv bosted.