Stangebyen

Stangebyen er Stanges kommunesenter. Stange kommune har vedtatt områdeplan for Stangebyen, som innebærer muligheten for 600 nye boenheter. Det er store planavklarte områder i sentrum og på Navneberget øst for jernbanen. Stangebyen har nærhet til E6 og ligger langs Intercity-strekningen, som får snarlig utbygd dobbeltspor med ny stasjon.

Sønderhagan

Boligområde med rekkehus beliggende øst for Stange Sentrum. Kort vei til Stange idrettspark, barnehage og skole, samt nærservicetilbud i sentrum.

Navneberget

Et helt nytt utbyggingsområde som inneholder eneboliger, tomannsboliger, rekkehus og lav blokkbebyggelse.