Åkersvika Hageby

En helt ny bydel planlagt med ca 750 boliger, liggende idyllisk ned mot Åkersvika og mot Hamar. I Hagebyen er det fokus på sosial bærekraft, og den nye bydelen planlegges med utgangspunkt i FNs bærekraftmål.

Vika hage

Leiligheter i Løvstadvegen med utsyn over Åkersvika naturreservat. Gangavstand til Hamar stasjon.

Les mer om Vika hage

Sangen

Regulert boligområde sør for Ottestad, nord i Stange kommune. Området utvikles av Block Watne. Området er regulert med en blanding av eneboliger, tomannsboliger og mer konsentrert tett/lav boligbebyggelse.

Les mer om Sangen