Regulert boligområde på eiendommen Larssveen på Ilseng. Eiendommen utvikles av Nordbolig Innlandet.

Besøk Ilseng sin egen nettside