Stange kommune har byggeklare tomter for salg. Kort kjøretur til Tangen med nærservicetilbud.