Heknetunet i Åsbygda ligger det boligtomter for salg med kort avstand til skole, barnehage og idrettsanlegg.

Besøk Åsbygda sin egen nettside