Landbruker'n er et informasjonsblad for jord- og skogbruket på Hedmarken.
Bladet utgis av Hedmarken Landbrukskontor og Landbrukskontoret i Ringsaker en gang i året.