Ansatte Hedmarken landbrukskontor og arbeidsoppgaver

Landbrukssjef Jørn-Roar Follum

 • Virksomhetsleder
 • Planarbeid
 • Næringsutvikling i landbruket
 • Veterinærvaktordningen
 • Tilskudd ved produksjonssvikt
 • Landbrukseiendommer i dødsbo

Telefon 41658529
E-post jrf@stange.kommune.no

Rådgiver jordbruk Arild B. Wennersgaard 

 • SMIL-ordningen: hydrotekniske tiltak
 • Husdyrgjødselforskriften
 • Grøfteplanlegging
 • Gjødslingsplanlegging
 • Autorisasjonsbevis plantevern
 • Autorisasjonsbevis gnagermidler
 • Ajourføring gårdskart (AR5)

Telefon 40429527
E-post abw@stange.kommune.no

Rådgiver jordbruk Mari Hulleberg

 • Regionalt miljøprogram (RMP)
 • Koordinator for landbrukssenteret (Blæstaddagen)
 • Bygdeutviklingsmidler - tilleggsnæring
 • Næringsutvikling i landbruket
 • Landbruk og klima

Telefon 40036230
E-post mari.hulleberg@stange.kommune.no

Rådgiver jordbruk Kirsti Godager

 • Regionalt miljøprogram (RMP)
 • Produksjonstilskudd i jordbruket
 • SMIL-ordningen: biologisk mangfold, kulturminner, friluftsliv
 • Beitebruk
 • Villsvinprosjektet

Telefon 45737715
E-post kirsti.godager@stange.kommune.no

Rådgiver jordbruk Hege G. Ottinsen

 • Produksjonstilskudd i jordbruket (Hamar og Løten)
 • Bygdeutviklingsmidler - tradisjonelt
 • Husdyr og beitebruk
 • Husdyrkonsesjon
 • Hjemmeside og fagblad

Telefon 40435918
E-post hege.ottinsen@stange.kommune.no

Rådgiver jordbruk Ane W. Lund

 • Produksjonstilskudd i jordbruket (Stange)
 • SMIL-ordningen: bygninger
 • Sjukdomsavløsning i landbruket
 • Tidligpensjon

Telefon 40449514
Epost awl@stange.kommune.no

Rådgiver skogbruk Bent Roger Hegg

 • Skogbruk
 • Lovsaker; skogbruksloven
 • Kontaktutvalg skogbruk/ skogeierlagskontakt
 • Skog - skole
 • Kommunale skoger
 • Viltforvaltning, Hamar kommune

Telefon 40448146
E-post brh@stange.kommune.no

Rådgiver skogbruk Karl Owren

 • Skogbruk
 • Landbruksveger
 • Lovsaker:
  • jordlova
  • konsesjonsloven
  • odelsloven
  • forpaktningsloven

Telefon 40403564
E-post karl.owren@stange.kommune.no