Alle skogeiere plikter å sette av midler ved all salg av tømmer, ved og biobrensel i en fondsordning som er knyttet til eiendommen. Skogfondet kan blant annet brukes til skogkulturtiltak, miljøtiltak, skogbruksplanlegging, vedlikehold, nybygging og oppgradering av skogsveger med mer. Det er i dag svært gunstig skattemessig å benytte skogfond.

Elektronisk søknad leveres her