Dette kan du gjøre ved å henvende deg til en av de sertifiserte tømmerkjøperne i regionen. Alt tømmer som selges, må omsettes miljøsertifisert gjennom PEFC eller FSC-ordningen. Tømmerkjøperne ordner kontakt med skogsentreprenør som utfører selve hogsten og transportering av tømmer. Når du inngår hogstavtale, avklar med en gang om tømmerkjøperen skal organisere planting eller om du vil gjøre det selv. Planting må skje innen tre år etter hogst. Tenk også igjennom om entreprenøren eller du skal slette kjørespor etter hogsten.