Priser kulturskolen
TypePris pr. skoleår
Instrumentundervisning3140
Gruppeaktiviteter2290
Kor1150
Timepris ved salg til korps190
Instrumentleie / materialavgift på kunstverksted470

50 % søskenmoderasjon. 

Dobbel pris for de over 19 år med unntak av tilrettelagt tilbud.