Flere farger

En fargerik, musikalsk og beveget forestilling.

I 2019 samarbeidet 66 barn og unge med ulik etnisk bakgrunn med en gruppe profesjonelle kunstnere og kulturpedagoer om å skape forestillingen "Flere farger". De har utvekslet sanger og danser fra de ulike kulturene, og satt det sammen til en fargerik, musikalsk og beveget forestilling. 

Elevene har selv vært med på å finne sanger og danser fra sine hjemland. De ulike kulturuttrykkene er samlet til en helhet, og det symboliserer samarbeid, samhandling og fellesskap i vår flerkulturelle kommune.