Stange svømmehall

Byggeår: 2008
Eier: Stange kommune

På dagtid benyttes svømmehallen av skolene i Stange, mens det er Stange sportsklubbs svømmegruppe som har ansvaret for driften på kveldstid.