illustrasjon Ottestad svømmehall

Byggeår: 2022
Eier: Stange kommune

Grunnarbeidene til svømmehallen er omfattende, og har pågått siden mars 2021. Nå løftes limtredragerne på plass, og bygget blir synlig også over bakken. Etter planen skal de første svømmetakene kunne tas høsten 2022.

Tilbud for hele befolkningen

Svømmehallens primærfunksjon er svømmeopplæring i grunnskolen og skal også tilrettelegges for personer med nedsatt funksjonsevne. Svømmehallen skal inneholde både et opplæringsbasseng på 12,5x9,5 meter, og et hovedbasseng på 25x12,5 meter. Dybden i hovedbassenget er 1,1 til 2 meter. Bygningen får et areal på omkring 2 900 kvadratmeter.

Svømmehallen skal også være et tilbud for befolkingen generelt. 

Solceller gir strøm

Svømmebasseng har et helt annet energibehov enn andre idrettshaller. Det kreves mye energi for å varme opp de to bassengene. I tillegg skal det opprettholdes høy innetemperatur, i kombinasjon med stort forbruk av varmtvann og fordampning fra svømmebasseng. Den nye svømmehallen i Ottestad blir dekket av solcellepaneler på taket som vil bidra til energisparing. Varme i vannet skal også utvinnes fra basseng og dusjer. 

Den nye svømmehallen er plassert mellom Ottestadhallen og Ottestad ungdomsskole. Arbeidene utføres som en totalentreprise hvor firmaet Multi-Bygg AS er totalentreprenør. Multi-Bygg AS er en lokal entreprenør med tilhold i Brumunddal.