Gjennom frivillighetens år vil vi løfte frem det rike frivillighetslivet i Stange. Hver måned vil vi hedre noen som har gjort en ekstra innsats for frivilligheten med en egen frivilligpris. 

Ulike markeringer gjennom året

Arbeidsinnsatsen i frivillige organisasjoner i Norge tilsvarte i 2020 142 000 årsverk, og 63 % av befolkningen over 15 år har utført frivillig arbeid i løpet av det siste året. Frivillighetens år er forankret i regjeringens Frivilligmelding, og markerer ulike tiltak på både nasjonalt, regionalt og lokalt nivå gjennom året. 

Sykkelturen 2022

I forbindelse med Frivillighetens År og reformen «Leve hele livet», inviterer vi til å delta på Sykkelturen 2022. Dette skjer onsdag 13. juli klokken 11.00.

FNs internasjonale dag for frivillighet

Er du frivillig i Stange kommune, hold av 5. desember! Vi feirer frivillighetens år og ønsker å hedre alle de som står på som frivillig i Stange. Øystein «Pølsa» Pettersen kommer – kommer du?

Vi feirer frivilligheten 5. desember 2022 (PDF, 668KB)

Månedens frivillige

Frivilligprisen 2022 er et lokalt initiativ for markering av Frivillighetens år. Det skal til sammen deles ut 12 priser. 

Det er svært mange i Stange kommune som engasjerer seg i frivillig arbeid, og som bidrar til et bredt og mangfoldig tilbud til egne medlemmer og andre. Noen ganger er det laginnsatsen som utpeker seg, andre ganger er det enkeltpersoner som har en nøkkelfunksjon.

Les mer om månedens frivillig

Kriteriene er at kandidaten har utmerket seg med sin frivillige innsats og engasjement i og for lokalmiljøet, og gjennom sitt arbeid tilført Stange kommune positiv aktivitet. Kandidaten må videre være bosatt og virke i Stange kommune. 

- Prisen er et symbol på at frivillig innsats har verdi og blir lagt merke til. Ingen kandidater er for små eller for store, for kjente eller ukjente, til å bli nominert, sier leder på Ottestad Frivilligsentral Sissel Sivertsen. 

Prisen tildeles på bakgrunn av nominasjoner fra kommunens innbyggere, og det er en lokal arbeidsgruppe som beslutter og tildeler. Arbeidsgruppen inkluderer, i tillegg til Sørland og Sivertsen, styremedlem i Stange Røde Kors Gunn Randi Fjæstad, leder i Stange idrettsråd Torild Jacobsen, aktivitør på Stange helse og omsorgssenter Anita Nysveen Romskaug, leder for BUA i Stange Ingvild Alfstad og kulturrådgiver Nina Halvorsen. 
 
- Frivilligprisen er en del av den lokale markeringen i Stange kommune. Et annet tiltak, og som vi også ønsker innspill på, er aktiviteter, tiltak og arrangement som kan løftes under paraplyen «Frivillighetens år». Stange kommune ønsker å bidra til markedsføring og økt oppmerksomhet rundt lagenes allerede eksisterende aktivitet, og da gjerne aktiviteter av mer åpen karakter, sier Sivertsen. 

- Det er et mål for oss å skape større kjennskap til lag, aktiviteter og arenaer som finnes i Stange kommune, og mangfoldet, bredden og merverdien som disse representerer. Så håper vi selvfølgelig at økt kjennskap også kan bidra til økt rekruttering og oppslutning, avslutter Sørland. 

 

Prisen har følgende retningslinjer:

  1. Kandidaten må ha utmerket seg spesielt med sin frivillige innsats og engasjement i og for lokalmiljøet. 
  2. Kandidaten må gjennom sin innsats ha tilført Stange kommune positiv aktivitet. 
  3. Kandidaten må være bosatt i Stange kommune. 

Prisen består av blomster, et diplom og en liten oppmerksomhet. 

Forslag til frivilligpris 2022