Fra skjærtorsdag til langfredag deltok ti lokale åttendeklassinger. Gjennom kvelden og natten sto ulike dataspill, som bilspill, Fortnite og FIFA på agendaen, men også felles middag og turneringer i biljard og bordtennis. Ansvarlig for gamingtreffet var Bjørn Hagen, som forteller om god tilbakemelding fra ungdommene og ønske om jevnlige treff. 

Gaming, e-sport og digitale aktiviteter på ungdomshuset

Opplegget ble i stor grad styrt av ungdommene selv, da de denne gangen hadde med eget datautstyr og spill. Gaming, e-sport og andre digitale aktiviteter er blant satsningsområdene på ungdomshuset fremover. På sikt skal det etableres et rom med forskjellig utstyr til gaming og e-sport, men også andre digitale aktiviteter, som foto- og videoredigering, podcast og lignende. Dette skal utformes i tett dialog med og medvirkning fra ungdommene selv. 

Et sentralt mål er å møte ungdom og unge voksne gjennom aktiviteter de interesserer seg for og tilrettelegge for gode og relevante møteplasser. Dette etter medvirkningsprosesser hvor et tydelig innspill fra mange unge i kommunen er at de ønsker seg arenaer hvor de kan spille sammen med andre. Et annet mål er å forebygge digital utenforskap og sosiale forskjeller, ved å tilrettelegge for at flere kan tilegne seg digitale ferdigheter og benytte seg av utstyr og spill de ikke har tilgang på ellers. Å tilrettelegge for slike møteplasser kan bidra til at ungdommene blir kjent med andre og også deltar på andre aktiviteter på ungdomshuset.