Fra 3. juli til 9. august kan du tidligstemme. Ordningen med tidligstemming er for velgere som ikke har mulighet til å stemme i den ordinære forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen.

Tidligstemming foregår i rådhusets åpningstid på servicesenteret i Stange rådhus, Storgata 45, 2335 Stange.