Disse fordeler seg slik i de ulike valgkretsene.

Antall stemmeberettigede
KretsMennKvinnerTotalt
Ingen definert krets293362
Ottestad332935086837
Stange171218863598
Tangen/Espa7587151473
Ilseng6195901209
Solvin7917871578
Åsbygda391370761
Vallset7767471523
Total8405863617041

Valgdeltakelse i Stange