Du kan forhåndsstemme i hvilken kommune som helst, men skal du stemme på valgdagen må du gjøre det i et valglokale i kommunen du er manntallsført i.

Flytter du til en annen kommune må du melde flytting til folkeregisteret innen 30. juni for å bli ført inn i manntallet i den nye kommunen. Flytter du til en annen kommune etter denne datoen, står du i manntallet i kommunen du flytter fra, og må stemme i fraflyttingskommunen hvis du venter til valgdagen. Forhåndstemme kan du gjøre i hvilken som helst kommune.

Bor du i utlandet?

Dersom du bor i utlandet, men har vært folkeregistrert som bosatt i Norge i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i kommunen du var registrert som bosett i da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke om innføring i manntallet. 

Søknad om innføring i manntallet

Søknad sendes Stange kommune, valgstyret, postboks 214, 2336 Stange eller på epost