Du kan forhåndsstemme i hvilken kommune som helst, men skal du stemme på valgdagen må du gjøre det i et valglokale i kommunen du er manntallsført i.

Flytter du til en annen kommune må du melde flytting til folkeregisteret innen 30. juni for å bli ført inn i manntallet i den nye kommunen. Flytter du til en annen kommune etter denne datoen, står du i manntallet i kommunen du flytter fra, og må stemme i fraflyttingskommunen hvis du venter til valgdagen. Forhåndstemme kan du gjøre i hvilken som helst kommune.

Valgkort

Valgkortet er en bekreftelse på at du har stemmerett. Der står det også hvor og når du kan stemme på valgdagen. Valgkortet gjelder ikke som legitimasjon, og du trenger ikke valgkortet for å stemme.

Valgkortet sendes til din digitale postkasse eller i Altinn. Har du reservert deg mot digital kommunikasjon med det offentlige, eller ikke har benyttet ID-porten på 18 måneder, får du tilsendt valkortet på papir.

Bor du i utlandet?

Dersom du bor i utlandet, men har vært folkeregistrert som bosatt i Norge i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i kommunen du var registrert som bosett i da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke om innføring i manntallet. 

Søknad om innføring i manntallet

Søknad sendes Stange kommune, valgstyret, postboks 214, 2336 Stange eller på epost