Valgstyret godkjente disse 13 listene i sitt møte 10. mai 2023.

 • Arbeiderpartiet
 • Bygdelista i Stange
 • Fremskrittspartiet
 • Høyre
 • Kristelig Folkeparti
 • Norgesdemokratene
 • Miljøpartiet De Grønne
 • Nærmiljølista
 • Pensjonistpartiet
 • Rødt
 • Senterpartiet
 • SV - Sosialistisk Venstreparti
 • Venstre

Valglister med kandidater (PDF, 48KB)