Vi har ungdomsboliger i Stange sentrum og Ottestad. I Stange er det åtte leiligheter fordelt på to firemanns-boliger. 

I Ottestad er det 51 leileigheter, som fordeler seg på fire blokker med tre etasjer i hver.
Tre av leiligheter er tilrettelagt for funksjonshemmede.

Ungdomsboligene er hovedsakelig ment for ungdom under 30 år ved innflytting. Ved ledig kapasitet kan andre søkere vurderes. Maks botid er i utgangspunktet fem år. 

  • 2-roms leiligheter på 44 kvardratmeter. Husleie 7500 pr. måned (2022)
  • 2-roms leiligheter på 52 kvardratmeter. Husleie 7900 pr. måned (2022)
  • 3-roms leiligheter på 55 kvadratmeter. Husleie 8350 pr. måned (2022)
  • 3-roms leiligheter på 65 kvadratmeter. Husleie 8750 pr. måned (2022)

  • 2-roms leiligheter på 45 kvadratmeter. Husleie 6950 pr. måned (2022)