Barnekor, Vallset sanglag og Stangebygdenes musikkforening.