Velkommen til julekonsert med Stange skoles musikkorps.