Jula er full av tradisjoner, Faste ting vi gjør en gang i året. Og kanskje nettopp det er noe av det viktigste med jula - at den er gjenkjennelig. Tradisjoner skapes ved å gjenta opplevelser sammen. Slik som konserter og julemarked, og gjenkjennelig innhold - smaken av maten, sangene og julegavene. 

Men i år tas det inititativ til å skape noe nytt: For hva om vi ringer desember måned inn? 

Den første desember klokka 17:00 skal vi få ALLE stabbursklokker - på alle gårder - i hele kommunen - til å spille sammen - samtidig. 

Og på den måten ønsker vi desember måned velkommen! kl 17:00 den 1. desember. Bli med og skap en ny tradisjon - i Stange kommune!!!