Du er kommet til Bryhni Søndre. I jula feirer vi kristi fødsel, og denne gården har røtter helt tilbake til 500 år før han ble født. Den gang lå det en urgård her og ca 200 år etter kristi fødsel  ble gården Bryhni etablert. Dagens bygninger stammer fra 1700-tallet, så dette er sted med lang historie. 

Det blir foredrag om gammel julepynt. Denne historiske gården og våre tradisjoner kan vel knapt formidles på et bedre sted. Kl 18:00 starter arrangementet, men vi vil oppfordre deg til å komme litt tidligere. For på gården har de også fått på plass en utstilling. 

Det er fotograf Marte Guldbrantsen som stiller ut sine bilder fra utstillingen Hemmat. 

Velkommen til Bryhni søndre.