Romedal og Vallset jente- og guttemusikk inviterer til Adventskonsert. Åpen for alle.

Gratis inngang, men vipps gjerne et bidrag #100488.