Vi i førskoleteamet jobber med å legge til rette for at de minste skal få en god barndom. Det innebærer blant annet å hjelpe foreldre til å forstå både seg selv og barna sine slik at de får ro til å være gode nok foreldre for barna sine. «Gode nok» betyr ikke perfekte, men at man har et reflektert forhold til hvilke behov en selv har, og hvilke behov barna har. Vi jobber sammen for å finne og fjerne ulike hindringer som ligger i veien for gode utviklingsløp.

Ved å komme inn tidlig, styrke de ressursene som allerede er rundt barnet og samarbeide med barnehager og andre aktører, kan vi sammen skape en god barndom for de minste av Stanges innbyggere. Vi er samtidig opptatt av å jobbe forebyggende og holder kurs og undervisning for foreldre og barnehageansatte.

  • Foreldreveiledningskurs
  • Foreldreveiledning
  • Individuelle samtaler med voksne
  • Familiesamtaler

  • Råd og veiledning
  • Undervisning for personalet om barn og psykisk helse          
  • Foredrag på foreldremøter