Derfor er alle vi som jobber med barn og unge i Stange samlet i ett team.

Vi tilbyr

 • Råd og veiledning til ungdom
  Vi ønsker å få til et godt samarbeid med deg rundt det som du opplever som vanskelig i hverdagen din. Vi ønsker at du ikke går for lenge med vanskelige tanker. Det som vi møter oftest er tanker om å ikke strekke til, tanker om å ikke være bra nok, tanker om å ikke passe inn, tanker om å ikke se bra nok ut.  Mange beskriver følelser som å være sliten, trist eller redd. Også matlyst, konsentrasjonsvansker eller søvnvansker er vanlig. Det er ikke noe som vi ikke kan snakke med deg om, hvis du ønsker det selv.
   
 • Råd og veiledning til barn 
  Råd og veiledning til barn Barn skal leke, lære, le, være sammen med venner og ha det trygt i familien. Når man oppdager at barn sliter kan det være vanskelig å vite hva godt man kan gjøre for dem. Vi i Stangehjelpa er tilgjengelige for alle henvendelser knyttet til barns mentale helse.
   
 • Råd og veiledning til foreldre
  Foreldre tar kontakt med oss når de trenger verktøy for å forstå og håndtere barns følelser og atferd. Vi snakker ofte med foreldre som er slitne og føler at barnet og dem selv er i et mønster de ikke klarer komme ut av. Det er Stangehjelpa kommer frem til en felles forståelse av situasjonen.
   
 • Råd og veiledning til skoler
  Som lærer, rådgiver eller annen ansatt på skolen er du også velkommen til å ta kontakt med Stangehjelpa.