Det gjøres endringer i Stange kommune når det gjelder organiseringen av arbeidet rundt barn og unge. Fra 01.08.2023 vil det etableres en psykologisk-pedagogisk avdeling inn under virksomheten Stangehjelpa, der målgruppa er barn og unge 0-20 år. Avdelingen vil bestå av tre team: Team PPT, Innsatsteam Småbarn (0-5 år) og Innsatsteam barn og unge (6-20 år).

 

Endringsprosessene vil i en tid påvirke vår kapasitet, både med arbeid rundt organisering og færre stillinger i teamet frem til 01.01.2024. Dette medfører at vi dessverre har noe ventetid, og vil for en periode ikke kunne gi hjelp til alle som tar kontakt med oss. Ikke nøl med å ta kontakt dersom noe haster.

Vi oppfordrer til å ta kontakt ved behov, men at vår reduserte kapasitet vil prege tilbudet og hjelpen vi kan gi fra sommeren 2023 og frem til januar 2024.

Vi i førskoleteamet jobber med å legge til rette for at de minste skal få en god barndom. Det innebærer blant annet å hjelpe foreldre til å forstå både seg selv og barna sine slik at de får ro til å være gode nok foreldre for barna sine. «Gode nok» betyr ikke perfekte, men at man har et reflektert forhold til hvilke behov en selv har, og hvilke behov barna har. Vi jobber sammen for å finne og fjerne ulike hindringer som ligger i veien for gode utviklingsløp.

Ved å komme inn tidlig, styrke de ressursene som allerede er rundt barnet og samarbeide med barnehager og andre aktører, kan vi sammen skape en god barndom for de minste av Stanges innbyggere. Vi er samtidig opptatt av å jobbe forebyggende og holder kurs og undervisning for foreldre og barnehageansatte.

  • Foreldreveiledningskurs
  • Foreldreveiledning
  • Individuelle samtaler med voksne
  • Familiesamtaler

  • Råd og veiledning
  • Undervisning for personalet om barn og psykisk helse          
  • Foredrag på foreldremøter