Det gjøres endringer i Stange kommune når det gjelder organiseringen av arbeidet rundt barn og unge. Fra 01.08.2023 vil det etableres en psykologisk-pedagogisk avdeling inn under virksomheten Stangehjelpa, der målgruppa er barn og unge 0-20 år. Avdelingen vil bestå av tre team: Team PPT, Innsatsteam Småbarn (0-5 år) og Innsatsteam barn og unge (6-20 år).

 

Endringsprosessene vil i en tid påvirke vår kapasitet, både med arbeid rundt organisering og færre stillinger i teamet frem til 01.01.2024. Dette medfører at vi dessverre har noe ventetid, og vil for en periode ikke kunne gi hjelp til alle som tar kontakt med oss. Ikke nøl med å ta kontakt dersom noe haster.

Vi oppfordrer til å ta kontakt ved behov, men at vår reduserte kapasitet vil prege tilbudet og hjelpen vi kan gi fra sommeren 2023 og frem til januar 2024.
 

Vi tilbyr

 • Råd og veiledning til ungdom
  Vi ønsker å få til et godt samarbeid med deg rundt det som du opplever som vanskelig i hverdagen din. Vi ønsker at du ikke går for lenge med vanskelige tanker. Det som vi møter oftest er tanker om å ikke strekke til, tanker om å ikke være bra nok, tanker om å ikke passe inn, tanker om å ikke se bra nok ut.  Mange beskriver følelser som å være sliten, trist eller redd. Også matlyst, konsentrasjonsvansker eller søvnvansker er vanlig. Det er ikke noe som vi ikke kan snakke med deg om, hvis du ønsker det selv.
   
 • Råd og veiledning til barn 
  Råd og veiledning til barn Barn skal leke, lære, le, være sammen med venner og ha det trygt i familien. Når man oppdager at barn sliter kan det være vanskelig å vite hva godt man kan gjøre for dem. Vi i Stangehjelpa er tilgjengelige for alle henvendelser knyttet til barns mentale helse.
   
 • Råd og veiledning til foreldre
  Foreldre tar kontakt med oss når de trenger verktøy for å forstå og håndtere barns følelser og atferd. Vi snakker ofte med foreldre som er slitne og føler at barnet og dem selv er i et mønster de ikke klarer komme ut av. Det er Stangehjelpa kommer frem til en felles forståelse av situasjonen.
   
 • Råd og veiledning til skoler
  Som lærer, rådgiver eller annen ansatt på skolen er du også velkommen til å ta kontakt med Stangehjelpa.