Vi har startet med lyttegruppe hver tirsdag kl. 10 på Stangehjelpa aktivitetshus og utvider gradvis tilbudene utover våren når lokalene og opplegget blir klart.

Dette er et samarbeid mellom Stange kommunes rus- og psykiske helsetjeneste (Stangehjelpa) og Sagatun brukerstyrt senter i Hamar. Vi vil være en plattform for nye bekjentskap. Legge til rette for meningsfulle aktiviteter gjennom sang, lyttegruppe, samspill og band-virksomhet. 

Musikkaktivitetene finner sted i Meierigården vis-a-vis Stange stasjon. Lokalet er i kjelleren på meieriet.

For hvem?

Formålet er å være en trygg møteplass og ha et fokus på å aktivisere fortrinnsvis unge voksne (over 18 år) med ulike interesser i et felles prosjekt som handler om musikk i bred forstand.

Lyttegruppe er en sosial møteplass for samtale, refleksjon og deling av musikk. Her er det både mulighet til en passiv deltagelse, eller innta en mer deltagende form ved å for eksempel bidra med musikkønsker og deling av tanker og følelser som kan oppstå via musikken.

Det å dele musikk man liker innebærer ofte at man også da deler noe av seg selv, samt tanker og følelser som ikke er så lett å snakke om eller beskrive ellers. Lyttegruppe er ikke samtaleterapi, men musikkterapeuten har trening i å lede aktiviteten på en forsvarlig og trygg måte.

Studio

Musikkverkstedet er for deg som liker å spille instrument(er) og har lyst å dele denne interessen med andre. Det er ikke noe krav om samspil- eller banderfaring, men det er en fordel med en viss basisferdighet på enten sang eller et instrument. 

Jon Steinmo Hernæs  og Are Steinfeldt-Nilsen er aktivitetsledere. 

Er dette noe for deg så ta kontakt med Are på 41679878 eller Stangehjelps hovednummer 62562300.