Stange kommune har avtale med disse fastlegene på følgende legesenter:

Kontaktinformasjon:
Dr. Thorshaugsveg 25, 2335 Stange
Telefon 62567400

Stange legesenter

Fastlegene

 • Magnus Selmer
 • Roar Fretheim
 • Sindre Hallem
 • Nena Mimic
 • Kristian Bjørtomt
 • LIS 1-lege (Turnuslege)

Kontaktinformasjon:
Mågårdvegen 85
2334 Romedal
Telefon 62588990

Romedal legesenter

Fastlegene

 • Trygve Moe
 • Iren Syversen
 • Janette Hustveit-Brunell (vikar)
 • Hafso Ali (vikar)

Kontaktinformasjon:
Tangstubakken 2
2337 Tangen
Telefon 62582200
 
Fastlegene
 • Mustafa Sattar
 • Liste uten fast lege – vikar Khen cin thang Bawi Hrin

Kontaktinformasjon:
Vikavegen 15A
2312 Ottestad
Telefon 62573850

Åkersvika legesenter

Fastlegene

 • Sissel Vangen
 • Kjell-Petter Tønnessen
 • Ola Karlsen
 • Benedicte Seterlund 

Kontaktinformasjon:
Tunbekkvegen 2
2312 Ottestad
Telefon 62585858

Ottestad legesenter

Fastlegene

 • Liv Marit Solli
 • Lars Mørkved
 • Katrine Finchenhagen Dinesen (vikar)