Opphold i institusjonPris
Dag- eller nattoppholdpr. dag eller natt100*
Kortidsoppholdpr. døgn180*

*Statlige justerte maksimale egenandeler.