Dagtilbud i hjemmet eller på dagsenter
TypePris
Dagtilbud i hjemmet - samlet sum pr. gang162
Dagsenter - samlet sum pr. gang287
Frokost30
Middag pr. porsjon95
Dagrehabilitering
TypePris
Lunsj (pr. porsjon)40
Krykker220
Støttehåndtak109