Husstandens inntektPris 2022
Netto inntekt i husstandenInntil 2G* pr. mnd215
Netto inntekt i husstanden2-3 G pr. mnd770
Netto inntekt i husstanden3-4 G pr. mnd1217
Netto inntekt i husstanden4-5 G pr. mnd1685
Netto inntekt i husstandenover 5 G pr. mnd2155
Enkeltoppdrag (hjemmehjelp)pr. time316
Middagsleveringpr. porsjon95
Kommunal trygghetsalarmpr. mnd256

*G = folketrygdens grunnbeløp, pr. 1. mai 2021, kr. 106399,-. * Statlig justert maksimal egenandel.