Husstandens inntektPris 2023
Netto inntekt i husstandenInntil 2G* pr. mnd220
Netto inntekt i husstanden2-3 G pr. mnd794
Netto inntekt i husstanden3-4 G pr. mnd1255
Netto inntekt i husstanden4-5 G pr. mnd1748
Netto inntekt i husstandenover 5 G pr. mnd2224
Enkeltoppdrag (hjemmehjelp)pr. time326
Middagsleveringpr. porsjon99
Kommunal trygghetsalarmpr. mnd264

*G = folketrygdens grunnbeløp, pr. 1. mai 2022, kr. 111.477,-. * Statlig justert maksimal egenandel.