Vi vurderer, behandler og gir opplæring til mennesker som har vært utsatt for skader, eller som utvikler sykdom i bevegelsesapparatet. Vi gir et tilbud til alle aldersgrupper. Arbeidet skjer ofte i nært samarbeid med andre.

Kommunefysioterapeutene prioriterer arbeid som krever stor grad av tverrfaglig samarbeid , det vil som oftest si arbeid med barn, funksjonshemmede og eldre med sammensatte problemer. Annen fysioterapi og lengre behandlingsserier utføres vanligvis av privatpraktiserende fysioterapeuter.

Privatpraktiserende fysioterapeuter

I Stange kommune er det tre institutter med tilsammen 18 fysioterapeuter med kommunalt driftstilskudd.

Alle instituttene har fysioterapeuter som driver allmenfysioterapi. I tillegg er det manuellterapeuter i Romedal og på Ottestadhallen, og psykomotorikere på Sentrum.

Ottestadhallen Aktiv AS institutt for fysioterapi og manuellterapi.

I tillegg til behandling på vårt institutt driver vi terapiridning og trening i basseng for reumatikere. Manuellterapeuten er spesialist på muskel- og skjelettlidelser og kan henvise til legespesialist, til fysioterapi, til bildediagnostikk (røntgen-, MR-, ultralydundersøkelser), og kan sjukmelde pasienten i inntil 12 uker. Du trenger ikke henvisning fra lege for å gå til manuellterapeut.

Din innsats - vår hjelp - bedre form

 

Kontaktinformasjon
Mågårdvegen 85
2334 Romedal
62583685

Kontaktinformasjon
Storgata 17
2335 Stange
62585830

Barn og unge

Ergoterapeutene og fysioterapeutene arbeider med barn og unge med ulik funksjon i forhold til bevegelse og aktivitet. Tjenestetilbudet består blant annet av :