De som ofte trenger bistand fra ergoterapitjenesten og fysioterapitjenesten, er barn og unge med forsinket utvikling, og barn utsatt for skade eller akutt sykdom. En sentral gruppe er også barn og unge med kroniske lidelser, for eksempel nevrologiske, revmatiske, eller ortopediske og muskulære problemstillinger, psykiske vansker, eller hjerte- lungeproblematikk. Mange av disse barna har sammensatte vansker med behov for tverrfaglig bistand.