Hva kan vi bidra med?

 • Bidra til mestring av daglige gjøremål
 • Gi råd og veiledning
 • Vurdering av mulig behov for tilrettelegging eller hjelpemidler
 • Forebygging ifht. skader, ulykker og belastningslidelser
 • Opptrening/rehabilitering etter skade eller sykdom
 • Bistå med tilrettelegging av omgivelsene
 • Universell utforming

Hvem får tjenesten:

Alle som bor eller midlertidig oppholder seg i Stange. Tjenesten er gratis.

Aktivitetskontakt

Aktivitetskontakten jobber med å ;

 • være bindeledd mellom de som ønsker å delta og de som arrangerer aktiviteter.
 • bidra til at flest mulig kan delta på aktiviteter i sitt nærmiljø og ut fra sine interesser.
 • samarbeide med frivillige lag og organisasjoner, samt kommunale tjenester for å kunne tilby varierte aktiviteter til kommunens innbyggere.
 • bidra til at informasjon om aktuelle aktiviteter er tilgengelig og oversiktlig for alle.
 • bidra til å opprettholde aktiviteter på Vallset og Ottestad bo- og servicesenter slik at dette fortsatt kan være aktive og gode møteplasser.

Eller ønsker du å starte opp med en aktivitet hvor flere kan samles?

Barn og unge

Ergoterapeutene og fysioterapeutene arbeider med barn og unge med ulik funksjon i forhold til bevegelse og aktivitet. Tjenestetilbudet består blant annet av :