Kurset har til hensikt å øke den enkeltes tro på egen mestring og ressurser, og å få  livskvalitet i hverdagen  til tross for langvarige smerter og/eller utmattelse. 
Vi ønsker å støtte deltagerne i å bevege seg gjennom mestringsprosessen.   

- opplever du å ha helsemessige utfordringer i hverdagen?

- har du smerter, lettere psykiske plager ellet utmattelse?

- har du et ønske om å ære mer aktiv og deltakende i ditt liv?

- er du motivert for en endring?

Aktuelle temaer

  • Motivasjon og ønsket endring 
  • Hvordan leve med kroniske smerter og utmattelse 
  • Tankens Kraft; sammenheng mellom situasjon, følelser og tanker.
  • Balanse mellom aktivitet og tilpasset hvile gjennom dagen

Det vil bli noe undervisning i de aktuelle tema, oppgaver , dialog, drøfting og deling av egne erfaringer innad i gruppen. Du vil også få erfaring med tilpasset fysisk aktivitet og avspenning.

6 kursdager à 3 timer på dagtid, klokken 10.00-13.00 
Pris: 300 kr. (inkl. materiell, frukt og kaffe/te). 

Kursdager (tirsdager)

  • 30. september
  • 14. oktober
  • 28. oktober
  • 11. november
  • 25. november
  • 9. desember

Sted: Frisklivssentralen, Stange helse- og omsorgssenter, Dr. Thorshaugsveg 25, 2335 Stange. møterom 191-1 

Ta kontakt med Frisklivssentralen for mer informasjon og forsamtale.