- opplever du å ha helsemessige utfordringer i hverdagen?

- har du smerter, lettere psykiske plager ellet utmattelse?

- har du et ønske om å ære mer aktiv og deltakende i ditt liv?

- er du motivert for en endring?

Aktuelle temaer

  • Motivasjon og ønsket endring 
  • Sammenhengen mellom tanker, følelser og handlinger
  • Belastning-mestring- Stress
  • Balanse mellom aktivitet og hvile


Det vil bli presentasjoner, dialog, diskusjoner, deling av erfaringer, oppgaver og utforsking av fysisk aktivitet og avspenning.  

6 kursdager à 3 timer på dagtid, klokken 11.00-14.00
Pris: 300 kr. (inkl. materiell, frukt og kaffe/te). 

  • Tirsdag 14. mars
  • Tirsdag 21. mars
  • Tirsdag 11. april
  • Tirsdag 25. april
  • Tirsdag 9. mai
  • Tirsdag 23. mai

Sted: Frisklivssentralen, Stange helse- og omsorgssenter, Dr. Thorshaugsveg 25, 2335 Stange. møterom 191-1 

Ta kontakt med Frisklivssentralen for mer informasjon og forsamtale.