Målgruppe

Personer som har eller har hatt kreft og som ønsker å komme i bedre form sammen med andre.

Tid og Sted

  • Mandager kl 13.00-15.00 fra 16. oktober 2023 til 18. mars 2024
  • Lokaler i Ankerskogen svømmehall

Opplegget

Ukentlig treningsgruppe med faglige tema og en sosial kaffekopp etterpå. Aktiviteten vil hovedsakelig foregå i Ankerskogen. Relevante faglige tema presenteres av kurslederne. Kurset inkluderer også 2 temakvelder med fokus på ernæring og psykisk helse.

Treningen vil foregå i gruppe både inne og ute og vil være tilpasset målgruppa. Hver trening varer ca en time. Treningene ledes av fysioterapeut med kompetanse på trening av kreftpasienter, og passer for både kvinner og menn. Det vil være mest fokus på styrketrening, men deltagerne vil også få jobbet med kondisjon, balanse og avspenning.

Deltagerne bør kunne gå og gjennomføre trening uten støtte. Det er gratis å delta.

Avklar med legen din at det er greit at du deltar på et slikt kurs med tanke på din helsetilstand.

Påmelding og informasjon

Kursledere

  • Hege Snesrud Lindquister, spesialsykepleier og kreftkoordinator i Stange kommune
  • Marte-Lill Solstad, kreftsykepleier og kreftkoordinator i Hamar kommune
  • Laila Dufseth, klinisk ernæringsfysiolog, Frisklivssentralen Stange
  • Stine Olsen Kirkevik, fysioterapeut og Aktiv-instruktør, Frisklivssentralen Hamar

Erfaringer fra deltakere

"Det betydde veldig mye for meg å komme i bedre form. Det har også virket veldig mye mentalt"

"Kroppen er blitt bedre å være i enn den var før" 

"Det fine er at vi ikke snakker så mye om kreften. Vi vet og aksepterer hverandres dagsform og humør, prater om vær og vind"