Kurset har fokus på foreldrerollen og hvordan man kan få til et godt samspill med barna sine. Med utgangspunkt i Trygghetssirkelen, jobber vi med å forstå oss selv og barns ulike behov, for slik å kunne hjelpe barn i å bli trygge og utvikle gode sosiale ferdigheter. Kurset tar utgangspunkt i kunnskap og over 50 år med forskning på hva som fremmer trygge barn, og trygge relasjoner mellom foreldre og barn.

Kurset består av seks til sju ukentlige møter på omlag to timer og tilbys både på dag og kveldstid. Kurset følger skoleruta og det vil derfor ikke gjennomføres kurs i høstferieuka.

Oppstart

Oppstart av kurset er tirsdag 27. september både på dag og kveld. Kursene gjennomføres på Stange helsesenter, Dr. Thorshaugsveg 25, 2335 Stange.

  • Dagtid: klokken 13.00-15.00
  • Kveldstid: klokken 18.00-20.00

Påmelding

Anne Marie Stenberg 47813344

Send epost 

Dersom du/dere har kontakt med andre instanser i kommunen kan de være behjelpelige med å melde dere på.