Meldingene kommer direkte inn i den elektroniske pasientjournalen (EPJ). Du kan få varsel om ny time, påminnelser og mulighet til å avbestille timer på nett.

Nå kan du kommunisere med helsestasjonen og skolehelsetjenesten i Stange digitalt via helsenorge.no. Dette gjelder for dine barn under 16 år.

Digihelsestasjonen er en meldingstjeneste mellom helsestasjonen og innbyggeren som skjer via helsenorge.no.

Her kan du:

  • sende og motta meldinger på en sikker måte
  • få oversikt over avtaler og avbestille avtaler
  • få varsler om planlagte avtaler på tekstmelding eller e-post
  • få tilgang til relevant informasjon
  • På denne måten blir det enklere å planlegge hverdagen.

Helsenorge.no

Du bruker Digihelsestasjon ved å logge deg inn på helsenorge.no enten via nettsiden eller appen, som du laster ned via App Store eller Google Play. På Helsenorge får du tilgang til flere selvbetjeningsløsninger, og du kan se helseinformasjon som er registrert om deg.

Du kan blant annet se og redigere kjernejournalen din, bytte fastlege, få oversikt over reseptene dine og se hva slags vaksiner du har tatt. Du kan trygt kommunisere med dine helsekontakter, for eksempel fastlege, sykehus og helsestasjonen, skolehelsetjenesten og jordmortjenesten.