Eiendomsskatten i Stange deles i to terminer, med forfall 20. mai og 20. november.