Kommunestyret kan vedta å frita eiendommer etter §7 i eiendomsskatteloven.  Dette gjelder trossamfunn, idettsanlegg  mm.  For mer informasjon se eiendomsskattevedtektene (PDF, 116KB).

Det kan søkes om fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven §28. Utgangspunktet er at husstandens samlede inntekt må være under 3G og husstandens samlede formue foruten egen bolig må være lavere enn 2G.  Retningslinjer for fritak etter §28 (PDF, 77KB).